union-site
UNION

Analyse

 • 6. april 2020

  Et syndikat tilrettelagt av Vika Project Finance har kjøpt Grønland 70 i Drammen av Pir 7 Holding. Den 4 000 m2 store eiendommen er utleid til blant annet Union Eiendomsutvikling, Viken Fiber og Viken Fylke.
 • 6. april 2020

  Nordea Liv Eiendom har kjøpt Ingeniørens Hus (Kronprinsens gate 17) i Oslo sentrum av Eiendomsspar og Tekna for MNOK 257. Den 5 100 m2 store eiendommen er utleid til Tekna. Nordea Liv Eiendom eier fra før naboeiendommen i Dronning Mauds gate 15.
 • 6. april 2020

  Estate Nyheter: Carucel Eiendom har kjøpt Bjørnstjerne Bjørnsons gate 118-124 i Drammen av Estator Drammen. Den 5 000 m2 store eiendommen er utleid til blant annet Tesla, Certego og Mekonomen. Fearnley Project Finance har tilrettelagt kjøpet.
 • 6. april 2020

  Et syndikat tilrettelagt av Oslo Finans har kjøpt to eiendommer av StarAutoco Eiendom. Den ene eiendommen ligger i Trondheimsveien 62 på Skedsmo og står ledig i dag. Den andre eiendommen ligger i Stamveien 5, 8 og 9 på Gjelleråsen og er utleid til blant annet Garda Anleggsikring og SafetyRespect. Kjøper skal videreutvikle eiendommene.
 • 6. april 2020

  Entra har signert to nye leiekontrakter på totalt 3 500 m2 i Langkaia 1 i Oslo sentrum. Det er to offentlige leietakere, blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet, som har signert 10-års avtaler.
 • 6. april 2020

  Torsdag 2. april presenterte regjeringen en modell for å dekke faste kostnader til bedrifter med et omsetningsfall på over 30 prosent som en følge av virusutbruddet og smittevernstiltakene. Ordningen, som også omfatter husleie, har en estimert ramme på NOK 20 mrd. per måned. Ordningen skal behandles i Stortinget 7. april og skal i første omgang gjelde fra mars til mai.
 • 6. april 2020

  Eiendom Norge: Boligprisene i Norge falt med 1,4 prosent i mars, både nominelt og sesongjustert. Boligprisene er nå 1,5 prosent høyere enn for ett år siden. I Oslo falt prisene med 1,5 prosent i mars. Boligprisene i hovedstaden er nå 2,9 prosent høyere enn for ett år siden, men 1,5 prosent lavere enn toppen i februar 2020.
 • 6. april 2020

  Ifølge NAV var det 301 000 personer registrert som helt ledige per 3. april, noe som utgjør 10,7 prosent av arbeidsstyrken. Dersom vi inkluderer arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og delvis ledige er arbeidsledigheten 14,7 prosent.
 • 30. mars 2020

  Et syndikat tilrettelagt av Clarksons Platou har kjøpt Borgeskogen 42 i Stokke av Hjertnes Eiendom for MNOK 125. Den 4 700 m2 store eiendommen er utleid til Den Stolte Hane på en barehouse leiekontrakt med gjenværende leieperiode på 15,5 år. Årlige leieinntekter er om lag MNOK 7,5.
 • 30. mars 2020

  Estate Nyheter: Merkantilbygg har kjøpt Industrigata 46 på Majorstuen i Oslo av en privat investor for MNOK 125. Den 2 300 m2 store eiendommen består av 16 boliger og et næringsareal på til sammen 830 m2. Arealet er utleid til blant annet Easify. Årlige leieinntekter er MNOK 2,83.
 • 30. mars 2020

  Oslo kommune ser for seg å bygge en ny bydel i Økern Torgvei 6 i Oslo. Kommunen planlegger å bygge om lag 1 000 boliger og 4 200 m2 næringsareal på gateplan. Det foreligger også planer om å bygge en ny ungdomsskole og barnehage på den 67 mål store tomten. Planlagt byggestart er 2023/2024.
 • 30. mars 2020

  Skanska Commercial Development Norway ønsker å rive den 4 400 m2 store kombinasjonseiendommen i Østre Aker vei 25 i Oslo for å bygge et 20 000 m2 stort kontorbygg. De siste 11 årene har den tidligere bilforretningen stått ubrukt. Anslått ferdigstillelse er 2024.
 • 30. mars 2020

  Höegh Eiendom har signert en leiekontrakt med Talkmore på HasleLinje i Oslo (Karvesvingen 5). Mobiloperatøren flytter inn i det 18 335 m2 store nybygget i juni 2020 sammen med blant annet Atea og Schindler.
 • 30. mars 2020

  Seabrokers Eiendom har signert fire nye leiekontrakter i Vestre Svanholmen 12 på Forus i Stavanger. Det er Dolphin Drilling, KVS Technologies, Terratec og Misc Games som flytter inn i det 12 500 m2 store kontorbygget.
 • 30. mars 2020

  Fredag 27. mars besluttet regjeringen å dekke deler av de faste kostnadene til bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Det gjenstår fortsatt mange detaljer, men regjeringen ser for seg en tiltakspakke på mellom NOK 10 og 20 mrd. per måned. Ordningen skal i første omgang gjelde i to måneder, men kan bli forlenget ved behov.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram