union-site

Bankundersøkelsen

UNION Bankundersøkelse er en kvartalsvis undersøkelse hvor de syv største bankene innen utlån til næringseiendom i Norge gir deg innsikt i deres utlånspolitikk for næringseiendom. Herunder risikovurderinger og utlånsvillighet, innlånskostnad, marginendringer, krav til egenkapital og sikkerhet, samt andre trender i markedet. UNION har gjennomført Bankundersøkelsen siden 2010, som den eneste aktøren i bransjen. Videorapportene nedenfor oppsummerer hovedtrekkene fra hver enkelt undersøkelse.