union-site
vimeo_video_preview

Bankundersøkelse Q4 2019

UNION har intervjuet de største bankene i Norge. Dette kvartalet har vi også kartlagt grønne lån.

Se oppsummeringen og vår vurdering av resultatet, ved analysesjef Robert Nystad.