union-site
vimeo_video_preview

Ekstraordinær bankundersøkelse 18. mars 2020

UNION har gjennomført en ekstraordinær bankundersøkelse for å kartlegge finansieringssituasjonen. Se oppsummeringen av de viktigste funnene, ved analysesjef Robert Nystad.