union-site

UNION Bankundersøkelse Q1 2021

UNION har intervjuet de største bankene i Norge. Dette kvartalet har vi også spurt bankene om hvordan de tror taksonomien vil påvirke utlån til næringseiendom. Se oppsummeringen og vår vurdering av resultatet, ved analysesjef Robert Nystad.
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram