union-site
vimeo_video_preview

UNION Bankundersøkelse Q2 2022

Vi har intervjuet de største bankene i Norge. Denne gangen har vi også snakket med Anders Nilsson i SEB om den siste utvikling. Se oppsummeringen og vår vurdering av resultatet.