union-site

UNIONs Bankundersøkelse Q1 2018

UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Se resultatene og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram