union-site
vimeo_video_preview

UNIONs Bankundersøkelse Q2 2017

Bankmarginen har utviklet seg flatt, men en mulig innstramming fra Finanstilsynet kan påvirke både kredittilgang og betingelser.
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram