union-site

Boligprisrapport

Eiendom Norges prisindeks for bruktboliger i Oslo steg 0,7 prosent i april, og justert for sesongvariasjoner steg de 1,0 prosent. Prisene er dermed 1,2 prosent høyere enn for ett år siden, men 0,7 prosent lavere enn toppen i august i fjor (justert for sesongvariasjoner).

Last ned rapportene for 2023 her:

  • Bolig