union-site
vimeo_video_preview

Coworking-undersøkelsen vinter 2021

UNION har for femte gang gjennomført Coworking-undersøkelsen. Siden forrige undersøkelse har kapasiteten økt. Antall medlemmer er snart tilbake på samme nivå som før covid-19, men siden kapasiteten har økt mer enn antall medlemmer, er belegget lavere enn ved forrige undersøkelse. Se oppsummeringen med vår senioranalytiker Ann Kristin Aure.

UNION Gruppen foretar en grundig undersøkelse av markedet for fleksibelt kontor i Oslo to ganger i året. Det samles inn data fra aktørene i bransjen, og mer enn 11 000 fleksible kontorarbeidsplasser er analysert. Svarene er anonymisert.

  • Coworking-undersøkelsen vinter 2021
  • Utleie