union-site

Høyeste avkastning på 14 år

Totalavkastningen på norsk næringseiendom var 12,2 prosent i 2021 (ubelånt). Dette er 2,3 prosentpoeng høyere enn i 2020, og vi må tilbake til 2007 for å finne et sterkere marked.

Direkteavkastningen utgjorde 4,3 prosent, mens verdiveksten var på 7,6 prosent i fjor1. Halve verdiveksten skyldes yieldkompresjon, mens den andre halvdelen skyldes vekst i markedsleien. Dette er i sterk kontrast til 2020, da fall i yieldene bidro til hele verdiveksten.

Sterkest utvikling var det innenfor industri (logistikk). Kontor leverte en avkastning som var litt lavere enn året før, men fortsatt rundt gjennomsnittet i markedet. Kontormarkedet i Oslo var sterkest utenfor CBD, i tillegg var det sterkt i de andre storbyene.

Handel og hotell hadde svak utvikling i 2020, med gjorde comeback i 2021. Begge segmentene hadde imidlertid en avkastning på i underkant av 10 prosent, noe som fortsatt er under snittet i markedet.

Totalavkastningen i det svenske markedet var for øvrig 13,4 prosent i 2021, opp fra 5,4 prosent i 2020.

Avkastningstallene ble presentert på et seminar i regi av MSCI og UNION Gruppen torsdag 3. mars. Hvis du ønsker mer informasjon om utviklingen i det norske eiendomsmarkedet, kan du lese mer og holde deg oppdatert i vår analyseportal eller ta kontakt med våre analytikere

1Kilde: MSCI. Direkteavkastningen og verdiveksten skal i prinsippet summere opp til totalavkastningen. Beregningsmetoden gjør likevel at små avvik kan oppstå.