union-site

Ny modell for kontantstøtte

Vi har oppdatert beregningsmodellen for kontantstøtte basert på skissen til ny støtteordning som ble lagt fram av regjeringen og Fremskrittspartiet 16. november i år.

Nærings- og fiskeridepartementet vil fastsette mer detaljerte regler etter at Stortinget har vedtatt ordningen (trolig i midten av desember). Det er ventet at de detaljerte reglene vil bli omtrent som for den ordningen som gjaldt våren 2020, og som denne regnemodellen bygger på. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kommer justeringer som modellen ikke har tatt høyde for. 

Du kan laste ned modellen nedenfor.