union-site

Oppsummering av kompensasjonsordningen og utregningsmodell for kontantstøtte

UNION har laget en oppsummering av kompensasjonsordningen for bedrifter som har opplevd betydelig omsetningsfall som følge av koronakrisen.

Vi har også laget en modell for utregning av kontantstøtte som et selvhjelpsverktøy for å få oversikt over hvor stor en eventuell kompensasjon kan bli for din bedrift.   

Det er ingen tvil om at pandemien også påvirker eiendomsbransjen stort. Vi har derfor satt opp 12 refleksjoner rundt eiendom og covid-19. 

Ta vare på hverandre. Riktig god påske fra alle oss i UNION.

Denne informasjonen og vedlagte beregningsmodell er utarbeidet av analyseteamet i UNION Gruppen AS (”UNION”) basert på den informasjonen som er offentlig tilgjengelige pr 8. april 2020 om kompensasjonsordning til bedrifter med minst 30 % omsetningsfall som følge av virusutbruddet. UNION gjør uttrykkelig oppmerksom på at kompensasjonsordningen ikke er endelig vedtatt, det kan derfor komme endringer. Dette er informasjon og beregningsmodell som kun er ment som hjelp-til-selvhjelp, som på ingen måte en ment å gi fullstendig eller dekkende informasjon om hva som blir den endelige kompensasjonsordningen eller hva den enkelte bedrift faktisk vil få i kompensasjon. Enhver må gjøre egne undersøkelser og søke om kompensasjon på den måten myndighetene legger til rette for. UNION fraskriver seg ethvert ansvar for at det kan være feil eller misforståelser i informasjonen eller beregningsmodellen, som kun er ment som en veileder dog etter beste skjønn. UNION oppfordrer den enkelte til å søke kvalifisert bistand i den grad det vurderes som nødvendig.


Last ned dokumentene