union-site

UNIONs Coworking-undersøkelse

UNION Gruppen har foretatt en spørreundersøkelse blant coworking-aktører i Oslo-regionen for å kartlegge de viktigste nøkkeltallene innen dette segmentet. Analysen er basert på ¾ av coworking-arealet som åpnet før 1.1.2019.

Sterk vekst i coworking-areal

Selv om coworking fremdeles utgjør en liten del av kontormarkedet i Stor-Oslo, har den kraftige veksten og store interessen rundt segmentet gjort coworking til en viktig del av kontormarkedet. UNION Gruppen har nylig foretatt en spørreundersøkelse blant coworking-aktører i Oslo-regionen for å kartlegge de viktigste nøkkeltallene innen dette segmentet. Analysen er basert på ¾ av coworking-arealet som var åpnet per 01.01.2019.


Belegg på 53 prosent

Ifølge undersøkelsen er bare litt over halvparten av arealet fylt opp (belegg på 53 prosent). Leietakerne har dermed 18 m² i snitt å boltre seg på, noe som tilsvarer et vanlig arealeffektivt kontorbygg. Makskapasiteten i areal varierer med konsept, beliggenhet, hvilken type eiendom osv. Snittstørrelsen på arealene er 2 300 m², og makskapasiteten er i gjennomsnitt omtrent 250 personer per kontor. Det tilsvarer 9 m² per ansatt. Vi ser imidlertid en klar trend mellom belegget til de enkelte aktørene og hvor lenge det er siden de startet opp. De fleste coworking-arealene som har holdt åpent i mer enn ett år, har et belegg på rundt 80 prosent. Det er imidlertid ingen av aktørene som var med i undersøkelsen som har et belegg på over 90 prosent. I gjennomsnitt er det to år siden de ulike kontorene åpnet, så de fleste aktørene er relativt ferske i markedet.
 

Fortsatt vekst

Ifølge undersøkelsen svarer de fleste at de planlegger å vokse i løper av de kommende 12 månedene. I tillegg er det flere andre aktører som har planer om å åpne i Oslo, blant annet WeWork. En stadig økende andel coworking-areal i markedet setter større krav til gårdeiere i forhold til fleksibilitet. Flere gårdeiere har starter sitt eget konsept. Det er ingen tvil om at gårdeiere vil fortsette å bli utfordret på fleksibilitet i tiden fremover.

Skrevet av Ann Kristin Aure, Senioranalytiker i UNION Gruppen

  • Coworking
  • Kontor
  • Oslo
  • Utleie
  • Leiemarkedet