union-site
vimeo_video_preview

Det norske markedet for næringseiendom høst 2021

Etter at leienivået har holdt seg stabilt det siste året, venter vi at prisene skal begynne å stige i 2022. I transaksjonsmarkedet sklir yieldene nedover, mens rentene er på vei oppover. Vi har snakket med Kristoffer Røhne i Arctic Securities om hvordan de opplever markedet.