union-site

Det norske markedet for næringseiendom vår 2021

Smitteverntiltakene blir strengere, samtidig som lange renter stiger raskt. Hvor går veien videre for eiendomsmarkedet?


Les oppdaterte analyser her:

Kommer yieldene opp?

Kortvarig nedtur i leiemarkedet

Kontorbransjene klarer seg oppsiktsvekkende godt

Gunstig tilbudsside i kontorleiemarkedet – fra neste år

Mye hodebry for gårdeierne, men bedre etterspørsel enn fryktet


Få full innsikt i markedet for næringseiendom og hold deg fortløpende oppdatert på vår dynamiske analyseportal M2.