union-site

Det norske markedet for næringseiendom vår 2022

Leieprisene har begynt å stige og tilbudssiden strammer seg til i kontorleiemarkedet. Samtidig har usikkerheten økt på alle fronter, og yieldene er mer sårbar enn på lenge. Hva kan vi vente fremover?


Få full innsikt i markedet for næringseiendom og hold deg fortløpende oppdatert på vår dynamiske analyseportal M2.