union-site

Det norske markedet for næringseiendom vår 2023

I 2022 steg yieldene betydelig, mens et solid leiemarked bidro til å redusere verdifallet. Vi startet 2023 med ny optimisme, men store bevegelser i rentene har ført til ny usikkerhet. Hvordan ser det ut for leier og yielder fremover? Les oppdaterte analyser her:

Ingen nye prosjekter i leiemarkedet

Kjøligere kontoretterspørsel i vente

Svakere makro gir trolig utflating i leieveksten

Presset på yieldene fortsetter


Få full innsikt i markedet for næringseiendom og hold deg fortløpende oppdatert på vår dynamiske analyseportal M2.