union-site

Oppdaterte analyser av segmentene

Det er svært høy aktivitet i markedet, og i mange tilfeller et sterkt press på yieldene. Men hva skiller de ulike segmentene?

Vi er ute med oppdaterte analyser:

  • Handel: Et segment i full spagat
  • Logistikk: Kraftig medvind
  • Bolig: Fortsetter boligprisene oppover? Hva med tomteprisene?
  • Hotell: Et beintøft marked i påvente av vaksine

 
Få full innsikt i markedet for næringseiendom og hold deg fortløpende oppdatert på vår dynamiske analyseportal M2.