union-site
Logo

Analyse 

UNIONs analyseavdeling er et av landets ledende analysemiljøer innen næringseiendom. Vi utarbeider analyser, prognoser og rapporter for eiendomsmarkedet i Norge.  Nøkkelen til gode analyser er sterk faglig kompetanse i kombinasjon med svært god tilgang på informasjon. Som et bredt eiendomshus, med lang tilstedeværelse og mange kontaktpunkter i markedet, besitter vi mer komplette data enn de fleste.


Skap verdi av vår innsikt 


Analyseavdelingen bistår øvrige avdelinger i UNION med å løse oppdrag innen transaksjonsrådgivning, utleie og kapitalforvaltning. Vi deler gjerne vår innsikt og vurderinger med våre kunder.  Vi tilbyr blant annet:

Markedsvurdering

Leieprisvurdering

Artboard 7

Rådgivning

Komplett database som dekker:

 • Transaksjons- og leiemarkedet 
 • Segmenter: Kontor, handel, logistikk og bolig
 • Norges største byer
 • Finansiering


M2 analyseportal

Våre faste publikasjoner:

 • M2 analyseportal
 • Bankundersøkelsen
 • Ukesnytt
 • Coworkingundersøkelsen
 • Boligutviklingsundersøkelsen
 • MonthlyMøt analyseteamet

Analyseteamet i UNION har inngående kunnskap om alle bevegelser og trender i markedet for næringseiendom. 

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram