union-site
Logo

Ukesnytt

UNION Ukesnytt – søk i arkivet


I vårt digitale arkiv har du tilgang til alle sakene som er omtalt i UNION Ukesnytt siden 2013. Alle sakene er kategorisert etter geografi og segment, og man kan enkelt skille mellom saker som omhandler transaksjoner, leiemarkedet og makro. Arkivet inneholder om lag 2 000 saker.

Mottar du ikke vårt nyhetsbrev? Meld deg på her.

Filter

 • 30. mars 2020

  Et syndikat tilrettelagt av Clarksons Platou har kjøpt Borgeskogen 42 i Stokke av Hjertnes Eiendom for MNOK 125. Den 4 700 m2 store eiendommen er utleid til Den Stolte Hane på en barehouse leiekontrakt med gjenværende leieperiode på 15,5 år. Årlige leieinntekter er om lag MNOK 7,5.
  • Transaksjon
  • Øvrig
  • Logistikk
 • 30. mars 2020

  Estate Nyheter: Merkantilbygg har kjøpt Industrigata 46 på Majorstuen i Oslo av en privat investor for MNOK 125. Den 2 300 m2 store eiendommen består av 16 boliger og et næringsareal på til sammen 830 m2. Arealet er utleid til blant annet Easify. Årlige leieinntekter er MNOK 2,83.
  • Transaksjon
  • Oslo
  • Indre vest
  • Bolig
 • 30. mars 2020

  Oslo kommune ser for seg å bygge en ny bydel i Økern Torgvei 6 i Oslo. Kommunen planlegger å bygge om lag 1 000 boliger og 4 200 m2 næringsareal på gateplan. Det foreligger også planer om å bygge en ny ungdomsskole og barnehage på den 67 mål store tomten. Planlagt byggestart er 2023/2024.
  • Leiemarkedet
  • Oslo
  • Økern-Hasle-Løren-Ulven
  • Handel
  • Bolig
  • Helse-utdanning
 • 30. mars 2020

  Skanska Commercial Development Norway ønsker å rive den 4 400 m2 store kombinasjonseiendommen i Østre Aker vei 25 i Oslo for å bygge et 20 000 m2 stort kontorbygg. De siste 11 årene har den tidligere bilforretningen stått ubrukt. Anslått ferdigstillelse er 2024.
  • Leiemarkedet
  • Oslo
  • Økern-Hasle-Løren-Ulven
  • Kontor
 • 30. mars 2020

  Höegh Eiendom har signert en leiekontrakt med Talkmore på HasleLinje i Oslo (Karvesvingen 5). Mobiloperatøren flytter inn i det 18 335 m2 store nybygget i juni 2020 sammen med blant annet Atea og Schindler.
  • Leiemarkedet
  • Oslo
  • Økern-Hasle-Løren-Ulven
  • Kontor
 • 30. mars 2020

  Seabrokers Eiendom har signert fire nye leiekontrakter i Vestre Svanholmen 12 på Forus i Stavanger. Det er Dolphin Drilling, KVS Technologies, Terratec og Misc Games som flytter inn i det 12 500 m2 store kontorbygget.
  • Leiemarkedet
  • Stavanger
  • Kontor
 • 30. mars 2020

  Fredag 27. mars besluttet regjeringen å dekke deler av de faste kostnadene til bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Det gjenstår fortsatt mange detaljer, men regjeringen ser for seg en tiltakspakke på mellom NOK 10 og 20 mrd. per måned. Ordningen skal i første omgang gjelde i to måneder, men kan bli forlenget ved behov.
  • Makro
 • 30. mars 2020

  Ifølge NAV var 291 000 personer registrert som helt arbeidsledige per tirsdag 24. mars. Dette utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken, og er den høyeste ledigheten som er registrert i Norge siden andre verdenskrig.
  • Makro
 • 30. mars 2020

  Opinion: Forbrukertillitsindeksen (CCI) var på minus 10,4 poeng i mars, ned fra minus 2,6 poeng i februar. Aldri før har forbrukertilliten falt like mye på én måned. Siste måling ble for øvrig tatt opp fra 10. til 15. mars.
  • Makro
 • 23. mars 2020

  Coop Økonom SA har kjøpt Langflåtveien 31-33 på Hinna i Stavanger av Activum Invest. Den 4 100 m2 store eiendommen er utleid til blant annet Tre og Stål AS, Køhler Legesenter, Skousen Stavanger og Breidablikk Pizza.
  • Transaksjon
  • Stavanger
  • Handel
 • 23. mars 2020

  Estate Nyheter: Røa-Invest AS har kjøpt Lyder Sagens gate 7 på Fagerborg i Oslo av Det Norske Misjonsselskap for MNOK 77,5. Eiendommen består av 15 boliger på totalt 437 m2.
  • Transaksjon
  • Oslo
  • Indre vest
  • Bolig
 • 23. mars 2020

  Estate Nyheter: Bane NOR Eiendom ønsker å bygge et nytt kontorbygg på totalt 25 000 m2 i Schweigaards gate 35-51 i Oslo. Kontorbygget planlegges å bli på åtte etasjer. Det er tiltenkt forretning og servering i arealene på gateplan.
  • Leiemarkedet
  • Oslo
  • Indre øst
  • Kontor
 • 23. mars 2020

  Norges Bank besluttet å senke styringsrenten fra 1,00 til 0,25 prosent torsdag 19. mars. Styringsrenten er nå 1,25 prosentpoeng lavere enn ved inngangen av 2020.
  • Makro
 • 23. mars 2020

  Den europeiske sentralbanken (ECB) har annonsert et program med kvantitative lettelser på EUR 750 mrd. Hjelpepakken er satt av til kjøp av verdipapirer utstedt av private og offentlige bedrifter i Europa.
  • Makro
 • 23. mars 2020

  Ifølge NAV er det per mandag 23. mars mottatt totalt 223 200 søknader om dagpenger på under to uker, hvorav 206 000 skyldes permitteringer. Det tilsvarer om lag 8,0 prosent av arbeidsstyrken. Oslo er fylket med høyest andel på 9,6 prosent.
  • Makro
 • 16. mars 2020

  Et syndikat tilrettelagt av NRP har kjøpt Svanholmen 21 på Forus i Stavanger av et syndikat tilrettelagt av Vika Project Finance. Den 10 000 m2 store logistikkeiendommen er utleid til Ikea.
  • Transaksjon
  • Stavanger
  • Logistikk
 • 16. mars 2020

  Holm Eiendom har kjøpt Fridtjof Nansens Plass 8 i Oslo sentrum av private investorer. Den 3 200 m2 store kontoreiendommen er utleid til blant annet Nordic Cruise Service, Den Norske Atlanterhavskomite og Griffin Partner Travel.
  • Transaksjon
  • Oslo
  • Sentrum
  • Kontor
 • 16. mars 2020

  Oslo Airport City har signert sin andre leiekontrakt med hotellkjeden Haut Nordic på Gardermoen. Utvikleren planlegger å bygge en stor flerbrukshall i tilknytningen til det nye hotellet som vil få om lag 300 rom. Fra før er det kjent at Haut Nordic skal åpne et hotell med 410 rom som forventes å stå ferdig sommeren 2022.
  • Leiemarkedet
  • Øvrig
  • Hotell
 • 16. mars 2020

  SSB: Konsumprisindeksen (KPI) steg med 0,9 prosent fra februar 2019 til februar 2020. Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) økte med 2,1 prosent i samme periode.
  • Makro
 • 16. mars 2020

  Norges bank besluttet å senke styringsrenten fra 1,50 til 1,00 prosent på torsdag 12. mars.
  • Makro
1
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram