union-site
Logo

Prosjektledelse
og teknisk forvaltning

 • Pål Bolstad

  Partner UNION Eiendomskapital

  Pål Bolstad er partner i UNION Eiendomskapital, og leder asset managementavdelingen. Pål har tidligere jobbet som daglig leder i DriftsCompagniet AS, og har blant annet erfaring fra mer enn 200 teknisk due diligence samt store og små utviklingsprosjekter. Pål har over 25 års erfaring innen teknisk forvaltning av næringseiendommer.

 • Erik Røbech

  Leder UNION Project Management

  Erik Røbech leder UNION Project Management AS. Selskapet leverer dokumenterte tjenester i forbindelse med utvikling av næringseiendom. Dette gjelder blant annet tjenester knyttet til rådgivning, prosjektering og prosjektoppfølging.  Røbech har over 25 års erfaring fra eiendomsbransjen med vekt på ledelse, utvikling og rådgivertjenester. Han har tidligere blant annet jobbet i Selmer Furuholmen AS (Skanska), Kåre Hagen Byggelederfirma AS, Thermax AS, Venator AS  og Møller Eiendom AS. Røbech er utdannet bygg- og branningeniør. Branningeniørstudiet ble gjennomført ved Høyskolen i Gjøvik (HiG)

 • Ole Magnus Bjerke

  Prosjektdirektør Union Project Management

  Ole Magnus Bjerke arbeider som prosjektdirektør i Union Project Management AS. Ole Magnus har bred erfaring fra rådgivning, prosjektledelse og investeringsvirksomhet hos PwC Management Consulting, Arne Blystad AS, Norfund og SN Power. Ole Magnus er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Sandvika og har mellomfag sosialøkonomi fra Universitetet i Oslo.

 • Jan Sørlie

  UNION Eiendomskapital

  Jan Sørlie arbeider som teknisk forvalter i UNION Eiendomskapital, med hovedansvar for teknisk drift av eiendommene. Herunder etablering og oppfølging av felles- og gårdeierbudsjetter, rehabilitering og vedlikehold. Jan har vært ansatt siden oppstarten av UM i 2010, og har tidligere jobbet i DriftsCompagniet AS, Marius Management AS og Saga Petroleum AS med tilsvarende oppgaver. Jan har 25 års erfaring som elektriker og bas på større byggeprosjekter. Jan er utdannet som Driftsøkonom.

 • Ingar Rognås

  UNION Eiendomskapital

  Ingar Rognås arbeider som teknisk rådgiver i UNION Eiendomskapital, med ansvar for teknisk drift, prosjektledelse og rådgiving, spesielt teknisk due diligence. Ingar har tidligere jobbet syv år i DriftsCompagniet, vært driftssjef i Aberdeen Property Investors, og arbeidet i Ingeniørbygg. Ingar har mer enn 20 års erfaring innen drift og vedlikehold av næringseiendommer.

 • Daniel Størdal

  UNION Eiendomskapital

  Daniel Størdal arbeider som teknisk forvalter/key account manager i UNION Eiendomskapital, med ansvar for teknisk drift, prosjektledelse og driftssystemer. Daniel har tidligere jobbet for Evalue AS og Sebra forvaltning AS.

 • Kristian Ruud-Nesheim

  Union Project Management

  Kristian Ruud-Nesheim arbeider som Prosjektleder i UNION Project Management AS. Selskapet leverer dokumenterte tjenester i forbindelse med utvikling av næringseiendom. Dette gjelder blant annet tjenester knyttet til rådgivning, prosjektering og prosjektoppfølging. Kristian har tidligere jobbet i Sparebank1 med forsikring og Merkantilbygg AS med forvaltning og utvikling av boligeiendom. Kristian har studert økonomi og administrasjon ved Høyskolen i Lillehammer og ved Høyskolen i Buskerud.

 • Viggo Danielsen

  Daglig leder/ Partner UNION Management Vest

  Viggo Danielsen er partner og daglig leder i UNION Management Vest AS- en totalleverandør av tekniske tjenester innen næringseiendom, herunder eiendomsutvikling, teknisk rådgivning, prosjektledelse og teknisk drift for eier og leietakere. Viggo har over 25 års erfaring innen teknisk drift av næringseiendommer, blant annet som daglig leder og eier av det Stavanger-baserte vaktmesterfirmaet Danielsen Service.

 • Kenneth Meland

  UNION Management Vest

  Kenneth Meland arbeider som forvaltningssjef i UNION Management Vest AS med hovedansvar for håndtering av alle inngåtte forvaltnings- og driftsavtaler. Kenneth har tidligere jobbet fem år med boligforvaltning i OBOS, og har også bakgrunn fra innenlands betalingsformidling i SpareBank 1. Kenneth er utdannet ved Handelshøyskolen BI Stavanger, og har en bachelor grad i markedskommunikasjon.

Se flere ansatte i UNION

Choose your language