union-site
Logo

Verdioptimaliserende
forvaltning
 

Artboard 24

Forvalter næringseiendom
for over 10 milliarder

 450 000 m2 under
forvaltning

Teknisk due diligence
200 eiendommer

Trygghet i forvaltning

Vi tar helhetlig ansvar for alle fagområder i våre fondsmandater. Vårt team har bygget opp egne systemer knyttet til kjøp, drift, forvaltning, utvikling og salg av eiendom. Vår erfaring fra flere hundre eiendommer på tvers av segmenter i hele Norge gjør oss i stand til å drifte og forvalte effektivt og profesjonelt. Derfor optimaliserer vi verdiene i våre eiendommer fra de erverves til de avhendes. Vårt forvaltningsteam har kontorer i Oslo og Stavanger. 


 

Artboard 24

Felleskostnader

Prosjektledelse

Artboard 7

Rådgivning 

Teknisk due diligence

Teknisk forvaltning

   Suksesskriterier

 • Fokus på både kommersielle- og tekniske forhold
 • Eierskap fra kjøp til salg
 • Effektive beslutningsprosesser med god ressurstilgang
 • Tilgjengelige prosjekt- og rådgiverressurser
 • Salgsklare eiendommer
 • Nærhet og eierskap til oppdraget
 • Fornøyde oppdragsgivere og leietakere
 • Forutsigbarhet og kontroll 
 • Volumfordeler La oss lede ditt prosjekt

Vårt prosjektteam leverer interne og eksterne tjenester i forbindelse med utvikling av næringseiendom knyttet til rådgivning, prosjektering og prosjektoppfølging. Vi løser alltid oppgavene forankret i økonomisk og kommersiell forståelse. Solid fagkompetanse og tilgang til egenutviklede verktøy  ivaretar alle prosjektfaser på en god måte. Vi har en bred erfaringsbase som setter oss i stand til å gjennomføre kompliserte prosjekter for deg. Vi leder ditt prosjekt på en verdiskapende måte.


Møt forvaltningsteamet

Vårt prosjekt- og forvaltningsteam består av kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring innen prosjektledelse, eiendomsforvaltning og utvikling.  


Snakk med oss om
forvaltning 


 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram