union-site

Kapitalforvaltning


Din kapitalforvaltningspartner

UNION er en lokal kapitalforvalter i markedet for næringseiendom i Norge, etablert i 2004. Våre tjenester inkluderer kapital- og eiendomsforvaltning. Vi forvalter en portefølje av eiendomsfond med verdi på over 16 milliarder med ulike risikoprofiler og avkastningsmål. Vi tar helhetlig ansvar for alle fagområder i våre fondsmandater, herunder kjøp, drift, forvaltning, utvikling og salg av eiendom.


Artboard 24

Investert
siden 2004

Gjennomført over
300 transaksjoner 

Transaksjonsverdi
70 milliarder