union-site

Investere i eiendom?

- Velg en
eiendomsspesialist

Et komplett eiendomshus


UNION er en fondsforvalter med en spisset strategi. Som spesialist med bred kompetanse innenfor eiendom har vi blant annet kommersiell forvaltning, teknisk forvaltning og markedsanalyse internt. Vår brede eiendomskompetanse og spissede investeringsstrategi skaper høyere avkastning for deg som investor.

Vi forvalter en portefølje av eiendomsfond med ulike risikoprofiler og avkastningsmål. Det er profesjonelle norske og internasjonale investorer i fondene våre.

Value Add fond
60% belåning
15-17% IRR

Core fond
Ubelånt
5-7% IRR

Grundig investeringsprosess

Som sentral aktør i markedet for næringseiendom har vi svært god oversikt over bevegelsene i markedet. I kombinasjon med innsamling av data over lang tid, markedsinnsikt og et dyktig investeringsteam gir dette et godt utgangspunkt for å finne attraktive investeringsobjekter. 
De siste årene har vi analysert over 1 000 eiendommer, og nøye valgt ut eiendommer til fondene våre. Det er en trygghet for deg som investor at vi involverer alle fagfelt når vi gjør nye investeringer. På den måten får vi svært god oversikt over eiendommens tekniske, markedsmessige og kommersielle egenskaper.Merverdi gjennom aktiv eiendomsforvaltning

Forvaltningsprosessen starter allerede før vi har kjøpt eiendommen, fordi forvaltningsteamet involveres tidlig i transaksjonsprosessen. Teamet bidrar med kompetanse knyttet til kommersielle- og driftstekniske forhold ved eiendommene. På den måten sikrer vi en sømløs overgang til vår interne forvaltning som skal følge opp investeringen. Vi skaper merverdi ved å være en aktiv eier som realiserer uutnyttet potensial i eiendommene. 

Personlig investoroppfølging

Vårt investor relations team er en viktig sparringspartner gjennom hele investeringsprosessen.

Fondsadministrasjons teamet rapporterer kommersielt og finansielt hver kvartal i UNIONs investorportal. 

Vi avholder et årlig investormøte for investorene. Dette er et faglig og sosialt fora for å bli bedre kjent med menneskene i UNION, eiendommene i fondene og vårt investor nettverk.Møt vårt investeringsteam

Vårt investerings- og forvaltningsteam består av medarbeidere som har gjennomsnittlig 16 års erfaring fra eiendom.