union-site

 

EIENDOMMENS BELIGGENHET


 Skøyen er et pulserende strøk med både kontor, boliger, butikker, og et variert tilbud av mat- og drikkesteder.  Balansen mellom bolig og næring sørger for at bydelen oppleves som levende både før og etter arbeidstid.

Fra Sjølystplass er det gangavstand til et av Oslos største knutepunkter. Nær Skøyen Stasjon hvor både tog, buss, taxi, og flytog stopper. Området er også enkelt tilgjengelig med bil via av- og påkjørsel til E18.

Buss

4 min

Trikk

5 min

Tog

5 min

Flytog

5 min

Bil

Av- og påkjørsel til E18

Sykkel

Sykkelveinett langs Frognerkilen og Bestumkilen