union-site

UNION Gruppen

I 35 år har UNION skapt verdier av eiendom. Siden etableringen av et av Norges første rene næringseiendoms- meglerselskap i 1984, har UNION vokst til en av landets mest komplette leverandører innen megling, rådgivning og investeringsprodukter i næringseiendom. 

UNION Norsk Næringsmegling

UNION Norsk Næringsmeglings tjenester inkluderer kjøps- og salgsrådgivning, utleie og analyse innen segmentene kontor, handel, logistikk, boligutvikling og hotell.  Våre strukturerte kjøps- salgs- og utleie prosesser starter alltid med gode analyser. UNIONs analyseavdeling er et av landets ledende miljøer innen næringseiendom. Nøkkelen til gode analyser er sterk faglig kompetanse i kombinasjon med svært god tilgang på informasjon og data. Våre databaser inkluderer; Transaksjons- og leiemarkedet, segmentene; kontor, handel, logistikk, bolig og hotell, Norges største byer og finansiering tilbake til 1984. 

Kompetanse, markedsinnsikt, og riktig teamsammensetning på prosjektene vi jobber med er vårt konkurransefortrinn. Vårt nettverk og relasjoner til eiendommer og mennesker i det norske og internasjonale eiendomsmarkedet gjør at vi har oversikt over alle bevegelser i leiemarkedet, og de som skal kjøpe og selge eiendom. 

Vi skaper verdier av eiendom!

UNION Norsk Næringsmegling AS ønsker å gi et best mulig informasjonsgrunnlag for å vurdere et kjøp av salgsobjektet. UNION Norsk Næringsmegling AS påtar seg ikke juridisk eller økonomisk ansvar for at salgsoppgaven er fullstendig og korrekt. Det forutsettes at kjøper foretar en adekvat besiktigelse og gjennomgang av salgsobjektet

Denne salgsoppgaven er utarbeidet av UNION Norsk Næringsmegling AS på oppdrag fra og i samarbeid med selger. Salgsoppgaven er ment for distribusjon til interessenter som vurderer å investere i salgsobjektet. Salgsoppgaven er utarbeidet på bakgrunn av informasjon gitt av selger, selgers rådgivere og offentlig informasjon.

UNION Norsk Næringsmegling

Transaksjon og utleie