union-site

BOLIGMARKEDET

Demografi
Råde er en kommune i Østfold som grenser mot Oslofjorden, Rygge, Sarpsborg og Fredrikstad.  Kommunen har hatt netto innflytting i samtlige år siden 2008, og fødselsoverskuddet har vært positivt de siste årene. 

Innbyggertallet i Råde kommune har i de senere år hatt en jevnt vekst på rundt 1 prosent. Kommunen har lagt til grunn en vekst på 1,15 prosent i de nærmeste årene på grunn av økt boligutvikling. Gjennom regulering av bolig- og næringsområder har kommunen lagt godt til rette for videre vekst. 

Boligmarkedet 
I Råde kommune er 75 prosent av dagens boliger eneboliger, mens 15 prosent er småhus og tomannsboliger. Bare 6 prosent er leilighetsbygg. Kommunen ønsker å sikre en boligutbygging som er mer arealeffektiv enn den historiske utbyggingen av eneboligfelter. I gjennomsnitt blir det gitt igangsettingstillatelser til omtrent 40 nye boliger hvert år.