union-site

Disclaimer

Dette prospektet er utarbeidet av UNION Norsk Næringsmegling AS på oppdrag fra og i samarbeid med selger. Prospektet er ment for distribusjon til interessenter som vurderer å investere i salgsobjektet. Prospektet er utarbeidet på bakgrunn av informasjon gitt av selger, selgers rådgivere og offentlig informasjon.

UNION Norsk Næringsmegling AS ønsker å gi et best mulig informasjonsgrunnlag for å vurdere et kjøp av salgsobjektet. UNION Norsk Næringsmegling AS påtar seg ikke juridisk eller økonomisk ansvar for at prospektet er fullstendig og korrekt. Det forutsettes at kjøper foretar en adekvat besiktigelse og gjennomgang av salgsobjektet.

UNION Norsk Næringsmegling AS forestår ikke oppgjør. Oppgjøret kan gjennomføres som et direkte oppgjør eventuelt forestås av ekstern oppgjørsbank i henhold til oppgjørsinstruks som utarbeides og signeres av partene i fellesskap. UNION Norsk Næringsmegling AS har etablert samarbeid med Danske Bank som oppgjørsbank. Dersom kjøper ønsker at det benyttes en annen oppgjørsbank, betinger det selgers aksept samt at kostnadene ved oppgjøret for det tilfelle skal dekkes av kjøper.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram