union-site
Logo

Vi realiserer
verdipotensialet i næringseiendom


Konkurransefortrinn i kompetanse, erfaring og markedsinnsikt 


I over 35 år har vi bygd bred kompetanse og erfaring innen næringseiendom. Vi har til enhver tid oversikt over kjøpere og selgere i markedet. Å vite hvilke aktører, objekter og muligheter som finnes i markedet er essensielt for å kunne bistå våre kunder på en best mulig måte.
Relasjoner til kjøpere

Vi har gode relasjoner til kjøpere av næringseiendom innen alle segmenter. Gjennom vårt nettverk får du tilgang til alle typer aktører innen næringseiendom, herunder eiendomsselskaper, eiendomsfond, finansielle aktører, pensjonskasser og livselskaper, utviklere, private investorer og internasjonale aktører.      


Verdiskapende rådgivning i  salgsprosessen


Vår salgsprosess er målrettet og effektiv. Med kompetanse og  innsikt  i sentrum, gjennomfører vi en strukturert prosess med fastsatt tidsplan. Gjennom hele prosessen holdes selger oppdatert gjennom løpende rapportering og kommunikasjon i henhold til fremdriftsplanen.

Områdeanalyse

Konkurrentanalyse

Markedsanalyse

Identifisering av potensialer

Markedsføring og teknologi 


Vi konseptualiserer din eiendom og utvikler markedsføringsmateriell for hvert enkelt prosjekt vi jobber med, herunder digitale teasere og informasjonsmemorandum.

Vi benytter de siste og fremste teknologiske verktøyene for presentasjon og salg av næringseiendom. I 5. etasje i våre kontorer har vi vårt eget UpGrade Room for visualisering av data. Med den fremste teknologien kan vi drive engasjerende og innovative presentasjoner for potensielle kjøpere av din eiendom. 


Få ut potensialet i din eiendom

Vi analyserer eiendommen for å identifisere og synliggjøre verdiskapende elementer. Sammen med vår inngående kunnskap om området, markedet og kjøperuniverset, realiserer vi potensialet i din eiendom for å oppnå markedets beste pris. 

Utviklingsmuligheter

Leieprispotensial

Konvertering

Tomteutvikling

Dokumenterte resultater over tid
innen alle segmenter


 • Middelthuns gate 29

 • Kongensgate 8 / Kirkegata 9

 • Hieronymus Heyerdahlsgate 1

 • Kongens gate 21

 • Ullevål Stadion

 • Lille Grensen 7

 • Christiania Qvartalet

 • Akersgata 64-68

 • Vinkelgården, Kirkeveien 59

 • Rosenlund Kontorbygg Lillehammer

 • Stasjonskvartalene

 • Stortorvet 7

 • Colosseum Kino

 • Klosterøya

 • Dyrskueveien 5

 • Seks bileiendommer

 • Lørenveien 55-63

 • Porteføljesalg

 • Tollbugata 7

 • Sinsenveien 51-53

 • Raschs vei 38

 • Peter Møllers vei 8-14

Et kompetent team med fokus på resultat

Trygge  Erfarne Tilgjengelige

Ønsker du innsikt i transaksjonsmarkedet?

Utforsk M2 vår digitale markedsrapport for eiendomsbransjen.


Snakk med oss om en
sømløs salgsprosess


 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram