union-site
Logo

Gruppen

Org nr. 995 357 704

UNION Gruppen er en ledende rådgiver innen kapitalforvaltning, næringsmegling og analyse i Norge. Gruppens hovedoppgaver er å utøve aktivt eierskap i datterselskapene, og ivareta fellesfunksjonene innen fagområdene; finans, juridisk, analyse, marked og office management. 

Se flere ansatte i UNION

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram