union-site
Logo

Kapitalforvaltning

Org nr. 997 768 108

UNION Eiendomskapital er en lokal kapitalforvalter i markedet for næringseiendom i Norge, etablert i 2004. Våre tjenester inkluderer kapital- og eiendomsforvaltning. Vi forvalter en portefølje av eiendomsfond med verdi på over 10 milliarder med ulike risikoprofiler og avkastningsmål. Vi tar helhetlig ansvar for alle fagområder i våre fondsmandater, herunder kjøp, drift, forvaltning, utvikling og salg av eiendom. Vårt asset managementteam har ca. 450 000 m2 næringseiendom under forvaltning.  

Se flere ansatte i UNION

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram