union-site
Logo

Kapitalforvaltning

Org nr. 997 768 108

 • Johan Hamre

  Daglig leder/ Partner UNION Eiendomskapital

  Johan Hamre er partner og daglig leder i UNION Eiendomskapital og arbeider hovedsakelig med UNIONs alternative investeringsfond, UNION Real Estate Fund I og II, og UNION Core Real Estate Fund samt forretningsutvikling i UNION Eiendomskapital. Johan har vært ansatt i UNION siden 2007, og har også arbeidet med finansiell og strategisk rådgivning samt M&A i UNION Corporate. Johan har studert økonomi, administrasjon og finans ved Handelshøyskolen BI, samt Real Estate Finance ved University of Amsterdam.

 • Øystein A. Landvik

  CEO/ Partner UNION Gruppen

  Øystein A. Landvik er founding partner, eier og CEO i UNION Gruppen. Øystein har mer enn 35 års erfaring fra eiendomsmarkedet, som partner eller eier av de selskapene han har arbeidet i. Øystein var med å etablere UNION Gruppen i 2002, og Norsk Nærings Megling AS (NNM) siden 1984. Øystein er utdannet statsautorisert eiendomsmegler CCIM.

 • Bjørn Henningsen

  Partner UNION Gruppen

  Bjørn Henningsen er partner og eier i UNION Gruppen og styreleder i flere av UNIONs datterselskaper. Bjørn var med å etablere UNION Eiendomskapital i 2004. Bjørn arbeider i tillegg til sine administrative funksjoner hovedsakelig med forvaltning og eiendomsinvesteringer for UNIONs alternative investeringsfond – UNION Real Estate Fund I og II. Bjørn har mange års erfaring fra markedet for næringseiendom i Norge, 12 år fra bankfinansiering av næringseiendom, og deretter 17 år fra eiendomsinvestering og -utvikling. Bjørn er siviløkonom fra Herriot-Watt University i Skottland.

 • Lars Even Moe

  Partner UNION Gruppen

  Lars Even Moe er partner og eier i UNION Gruppen, og sitter i styret i flere av UNIONs datterselskaper. Lars Even var med å etablere UNION Eiendomskapital i 2004. Lars Even arbeider i tillegg til sine administrative funksjoner med forvaltning og eiendomsinvesteringer for UNIONs alternative investeringsfond – UNION Real Estate Fund I og II samt øvrige eiendomsfond. Lars Even har 22 års erfaring med investeringer i næringseiendom, og er utdannet siviløkonom fra BI.

 • Hroar Nilsen

  Partner UNION Gruppen

  Hroar Nilsen er partner og eier i UNION Gruppen, og investorkontakt i UNION Eiendomskapital. Hroar har mange års erfaring innen salg og markedsføring fra ulike stillinger hos Rank Xerox og Nokia. Han har blant annet vært direktør i Christiania Markets, samt arbeidet til sammen ni år i First Securites som direktør i Corporate Finance. Hroar har arbeidet i UNION siden 2011, før det var han syv år i Sector Asset Management som partner og head of sales.

 • Håkon Sundbye

  Partner UNION Eiendomskapital

  Håkon Sundbye er partner i UNION Eiendomskapital og arbeider hovedsakelig med eiendomstransaksjoner for UNIONs alternative investeringsfond – UNION Real Estate Fund I og II, samt med oppfølging av enkelte prosjektinvesteringer i eiendom. Håkon har arbeidet i UNION Eiendomskapital siden høsten 2006, og har før det arbeidet i OBOS. Håkon er utdannet Msc Real Estate Investments fra CASS Business School i London.

 • Are Duus Carlsen

  Partner UNION Eiendomskapital

  Are Duus Carlsen er partner i UNION Eiendomskapital og arbeider hovedsakelig med forvaltning og utvikling av eiendomsporteføljene til UNIONs alternative investeringsfond, UNION Real Estate Fund I og II, og UNION Core Real Estate. Are har arbeidet i UNION Eiendomskapital siden 2009, og har 21 års erfaring som eiendomsbesitter, eiendomsutvikler og eiendomsforvalter med særskilt fokus på handelseiendommer. Han er utdannet industriell økonom fra Høgskolen i Agder og Norske Shipping Akademi.

 • Glenn Tore Stray

  Partner UNION Eiendomskapital

  Glenn Tore Stray er partner i UNION Eiendomskapital og arbeider hovedsakelig med forvaltning og utvikling av eiendomsporteføljene til UNIONs alternative investeringsfond, UNION Real Estate Fund I og II og UNION Core Real Estate, samt med oppfølging av enkelte prosjektinvesteringer i eiendom. Glenn Tore har arbeidet i UNION Eiendomskapital siden 2007, og har mange års erfaring som eiendomsutvikler og -forvalter. Han har tidligere arbeidet som næringsmegler i MeglerCompagniet AS i Oslo. Glenn Tore er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

 • Anders Pedersen

  UNION Eiendomskapital

  Anders Pedersen arbeider hovedsakelig med ansvar for forvaltningen av eiendomsporteføljen til UNIONs alternative investeringsfond UNION Core Real Estate Fund. Anders har arbeidet i UNION Eiendomskapital siden 2016, og har ti års bakgrunn fra Norwegian Hull Club, hovedsakelig som investeringsdirektør. Rollen som investeringsdirektør innbefattet forvaltning av eiendomsportefølje, samt flere styreverv i eiendomsselskaper/-fond. Anders har også bakgrunn fra EY som revisor/konsulent og er utdannet siviløkonom fra NHH.

 • Haakon Kvalheim Flinder

  UNION Eiendomskapital

  Haakon Kvalheim Flinder arbeider hovedsakelig med investering i næringseiendom for UNIONs alternative investeringsfond, UNION Real Estate Fund I og II, og UNION Core Real Estate Fund. Haakon har arbeidet i UNION siden 2015. Haakon har BSc i økonomi og ledelse ved Handelshøyskolen BI, samt MSc i Business Finance ved Queen Mary University of London.

 • Pål Kumle

  UNION Eiendomskapital

  Pål Kumle arbeider hovedsakelig med investering i næringseiendom for UNIONs alternative investeringsfond, UNION Real Estate Fund I og II, og UNION Core Real Estate Fund. Pål har arbeidet i UNION Eiendomskapital siden 2015, og har tidligere arbeidserfaring fra BDO hvor han arbeidet med transaksjonsrådgivning, due diligence, verdivurdering og annen transaksjonsstøtte. Pål er utdannet ved Norges Handelshøyskole (NHH) og har en master med hovedprofil i finans.

 • Henrik Eide Arnesen

  UNION Eiendomskapital

  Henrik Eide Arnesen arbeider hovedsakelig med investering i næringseiendom for UNIONs alternative investeringsfond, UNION Real Estate Fund I og II, og UNION Core Real Estate Fund. Henrik har arbeidet i UNION Eiendomskapital siden 2015, og har tidligere arbeidserfaring fra EY Assurance med fokus på regulerte virksomheter. Henrik er utdannet ved Copenhagen Business School (CBS) med master innenfor finans og strategi.

 • Lars-Erik Wogsted

  UNION Eiendomskapital

  Lars Erik Wogsted jobber hovedsakelig med utvikling av eiendomsporteføljene til UNIONs investeringsfond. Lars Erik ble ansatt i Union Eiendomskapital mai 2019 og har 16 års erfaring fra eiendomsbransjen innen feltene utvikling, transaksjon, utleie og konsept utvikling for næringseiendom, hvor de seneste årene som partner i Stor-Oslo Eiendom. Lars Erik er utdannet MSc i industriell økonomi, samt bygg konstruksjon fra Universitet i Agder og Oslo.

 • Pål Saga

  UNION Eiendomskapital

  Pål Saga arbeider hovedsakelig med forvaltning og utvikling av eiendomsporteføljene til UNIONs alternative investeringsfond, UNION Real Estate Fund I og II og UNION Core Real Estate Fund, særlig innenfor handelssegmentet. Pål ble ansatt i UNION Eiendomskapital i 2017, og har 22 års erfaring fra utleie og utvikling av næringseiendom særlig fra kjøpesentre i Steen & Strøm Norge AS. Pål er utdannet ingeniør fra Gøteborg og Gjøvik Ingeniørhøgskole.

 • Oskar Olafsson

  UNION Eiendomskapital

  Oskar Olafsson arbeider hovedsakelig med eiendomsforvaltning, rapportering og forsikring på de ulike eiendommene. Oskar ble ansatt i august 2017, og har en bachelor i Business Administration med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI.

 • Stine B. Sørgen

  UNION Eiendomskapital

  Stine B. Sørgen arbeider hovedsakelig med oppfølging og forvaltning av eiendomsporteføljene til UNIONs alternative investeringsfond, UNION Real Estate Fund I og II, og UNION Core Real Estate Fund. Stine arbeidet tidligere syv år som utleiemegler i UNION Norsk Næringsmegling, inntil hun begynte i UNION Eiendomskapital i 2015. Stine har 25 års erfaring fra boligmegling/eiendomsoppgjør, blant annet som fagansvarlig i DnB Eiendom, og er utdannet Eiendomsmegler MNEF fra Handelshøyskolen BI.

 • Kristin Madsen

  UNION Eiendomskapital

  Kristin Madsen arbeider hovedsakelig med oppfølging og forvaltning av eiendomsporteføljene til UNIONs alternative investeringsfond, UNION Real Estate Fund I og II, UNION Core Real Estate Fund, samt enkelte prosjektinvesteringer i eiendom. Kristin har arbeidet i UNION Eiendomskapital siden 2011, og har tidligere til sammen 16 års arbeidserfaring med kontrakts- og eiendomsforvaltning blant annet fra ForvaltningsCompagniet AS.

 • Jannecke Vinjum

  Økonomileder

  Jannecke Vinjum leder økonomiavdelingen i UNION Eiendomskapital og arbeider hovedsakelig med konsernrapportering for UNION Gruppen og UNIONs alternative investeringsfond, herunder oppfølging og rapportering til investorene. Jannecke har vært ansatt i UNION siden 2009, og er utdannet revisor fra Handelshøyskolen BI og høyere revisorstudiet på NHH.

 • Torgeir Røstberg

  UNION Eiendomskapital

  Torgeir Røstberg arbeider hovedsakelig med økonomisk og finansiell oppfølging og rapportering av UNIONs alternative investeringsfond til banker og investorer. Torgeir arbeider også med forvaltning, oppfølging og rapportering av prosjektinvesteringer i eiendom. Torgeir har vært ansatt i UNION Eiendomskapital siden 2006, og er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Bodø.

 • Marius Alfredsen

  UNION Eiendomskapital

  Marius Alfredsen arbeider hovedsakelig med økonomisk og finansiell oppfølging og rapportering av UNIONs alternative investeringsfond til banker og investorer. Marius arbeider også med forvaltning, oppfølging og rapportering av prosjektinvesteringer i eiendom. Marius har vært ansatt i UNION Eiendomskapital siden 2011, og er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.

 • Hege Rebård

  UNION Eiendomskapital

  Hege Rebård er daglig leder i UNION Investorservice AS og arbeider hovedsakelig med regnskap og rapportering av enkeltinvesteringer i eiendom. Hege arbeider også med konsernrapportering av UNIONs alternative investeringsfond. Hege har vært ansatt i UNION Investorservice AS siden 2014, og er utdannet ved distriktshøyskolen i Bø i Telemark (revisjonsstudiet) og har regnskapsførerautorisasjon fra Finanstilsynet.

 • Are Dalskau

  UNION Eiendomskapital

  Are Dalskau arbeider hovedsakelig med oppfølging av enkeltinvesteringer i UNIONs alternative investeringsfond, herunder oppfølging av eiendomsporteføljen Frost Retail Properties AS. Are har arbeidet i UNION Eiendomskapital siden 2017, og er utdannet bachelor i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI.

 • Siri Strømshovd

  UNION Eiendomskapital

  Siri Strømshovd arbeider med oppfølging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Frost Retail Properties AS. Siri har til sammen 30 års arbeidserfaring med kontrakts- og eiendomsforvaltning de 20 siste årene i Frost Retail Properties AS.

 • Malin Flåten Øvrebø

  UNION Eiendomskapital

  Malin Flåten Øvrebø arbeider hovedsakelig med økonomisk og finansiell oppfølging og rapportering av UNIONs alternative investeringsfond. Malin arbeider også med regnskap og rapportering av prosjektinvestering i eiendom. Malin har master fra handelshøyskolen BI i regnskap og revisjon og er autorisert regnskapsfører. 

 • Pål Bolstad

  Partner UNION Eiendomskapital

  Pål Bolstad er partner i UNION Eiendomskapital, og leder asset managementavdelingen. Pål har tidligere jobbet som daglig leder i DriftsCompagniet AS, og har blant annet erfaring fra mer enn 200 teknisk due diligence samt store og små utviklingsprosjekter. Pål har over 25 års erfaring innen teknisk forvaltning av næringseiendommer.

 • Erik Røbech

  Leder UNION Project Management

  Erik Røbech leder UNION Project Management AS. Selskapet leverer dokumenterte tjenester i forbindelse med utvikling av næringseiendom. Dette gjelder blant annet tjenester knyttet til rådgivning, prosjektering og prosjektoppfølging.  Røbech har over 25 års erfaring fra eiendomsbransjen med vekt på ledelse, utvikling og rådgivertjenester. Han har tidligere blant annet jobbet i Selmer Furuholmen AS (Skanska), Kåre Hagen Byggelederfirma AS, Thermax AS, Venator AS  og Møller Eiendom AS. Røbech er utdannet bygg- og branningeniør. Branningeniørstudiet ble gjennomført ved Høyskolen i Gjøvik (HiG)

 • Ole Magnus Bjerke

  Prosjektdirektør Union Project Management

  Ole Magnus Bjerke arbeider som prosjektdirektør i Union Project Management AS. Ole Magnus har bred erfaring fra rådgivning, prosjektledelse og investeringsvirksomhet hos PwC Management Consulting, Arne Blystad AS, Norfund og SN Power. Ole Magnus er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Sandvika og har mellomfag sosialøkonomi fra Universitetet i Oslo.

 • Jan Sørlie

  UNION Eiendomskapital

  Jan Sørlie arbeider som teknisk forvalter i UNION Eiendomskapital, med hovedansvar for teknisk drift av eiendommene. Herunder etablering og oppfølging av felles- og gårdeierbudsjetter, rehabilitering og vedlikehold. Jan har vært ansatt siden oppstarten av UM i 2010, og har tidligere jobbet i DriftsCompagniet AS, Marius Management AS og Saga Petroleum AS med tilsvarende oppgaver. Jan har 25 års erfaring som elektriker og bas på større byggeprosjekter. Jan er utdannet som Driftsøkonom.

 • Ingar Rognås

  UNION Eiendomskapital

  Ingar Rognås arbeider som teknisk rådgiver i UNION Eiendomskapital, med ansvar for teknisk drift, prosjektledelse og rådgiving, spesielt teknisk due diligence. Ingar har tidligere jobbet syv år i DriftsCompagniet, vært driftssjef i Aberdeen Property Investors, og arbeidet i Ingeniørbygg. Ingar har mer enn 20 års erfaring innen drift og vedlikehold av næringseiendommer.

 • Daniel Størdal

  UNION Eiendomskapital

  Daniel Størdal arbeider som teknisk forvalter/key account manager i UNION Eiendomskapital, med ansvar for teknisk drift, prosjektledelse og driftssystemer. Daniel har tidligere jobbet for Evalue AS og Sebra forvaltning AS.

 • Kristian Ruud-Nesheim

  Union Project Management

  Kristian Ruud-Nesheim arbeider som Prosjektleder i UNION Project Management AS. Selskapet leverer dokumenterte tjenester i forbindelse med utvikling av næringseiendom. Dette gjelder blant annet tjenester knyttet til rådgivning, prosjektering og prosjektoppfølging. Kristian har tidligere jobbet i Sparebank1 med forsikring og Merkantilbygg AS med forvaltning og utvikling av boligeiendom. Kristian har studert økonomi og administrasjon ved Høyskolen i Lillehammer og ved Høyskolen i Buskerud.

 • Viggo Danielsen

  Daglig leder/ Partner UNION Management Vest

  Viggo Danielsen er partner og daglig leder i UNION Management Vest AS- en totalleverandør av tekniske tjenester innen næringseiendom, herunder eiendomsutvikling, teknisk rådgivning, prosjektledelse og teknisk drift for eier og leietakere. Viggo har over 25 års erfaring innen teknisk drift av næringseiendommer, blant annet som daglig leder og eier av det Stavanger-baserte vaktmesterfirmaet Danielsen Service.

 • Kenneth Meland

  UNION Management Vest

  Kenneth Meland arbeider som forvaltningssjef i UNION Management Vest AS med hovedansvar for håndtering av alle inngåtte forvaltnings- og driftsavtaler. Kenneth har tidligere jobbet fem år med boligforvaltning i OBOS, og har også bakgrunn fra innenlands betalingsformidling i SpareBank 1. Kenneth er utdannet ved Handelshøyskolen BI Stavanger, og har en bachelor grad i markedskommunikasjon.

Se flere ansatte i UNION

Choose your language