union-site
Logo

Næringsmegling

Org nr. 983 466 176

UNION Norsk Næringsmegling (UNNM) har 35 års erfaring i markedet for næringseiendom i Norge. Våre tjenester inkluderer rådgivning ved utleie og salg av næringseiendom og strategisk rådgivning innen segmentene kontor, handel, logistikk/ lager, utviklingsprosjekter, tomter og hotell. Gjennom bredden og dybden i kompetansen vår, bygger vi tillit og skaper verdier for våre oppdragsgivere som er alle typer aktører innen næringseiendom, herunder eiendomsselskaper, finansielle aktører, pensjonskasser og livselskaper, utviklere, private investorer og internasjonale aktører. 

Se flere ansatte i UNION

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram