union-site

ESG i UNION
- Ansvarlig styring og drift


UNION ønsker aktivt å bidra til det grønne skifte. For å hjelpe oss i denne endringsprosessen valgte vi i 2020 å melde oss inn i Grønn Byggallianse og tilslutte oss ti anbefalte strakstiltak i eiendomssektorens veikart mot 2050. Strakstiltakene vil hjelpe oss til å imøtekomme stadig nye krav og forventninger fra finansielle aktører, myndigheter og markedet generelt. I tillegg til vårt innsats for miljøet er vi også frempå når det kommer til sosial forhold og selskapsstyring. Vi har laget en ESG Policy, etiske retningslinjer internt og for våre leverandører . I vår ESG rapport kan du lese mer om hvordan vi jobber med en rekke indikatorer knyttet til miljø, samfunnsansvar og virksomhetsstyring.

Logo

Våre styringsdokumenter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Vi har definert mål 13, 12 og 9 som mest relevant for vår virksomhet. 

Vårt bidrag til idrett og veldedige formål har som målsetting å skape engasjement og involvere ansatte, kunder og samarbeidspartnere.  

Stolt sponsor av
Drammen Håndballklubb

Et av Norges beste håndballag spiller med UNION
på brystet, det er vi stolte av. Kristian Kjelling leder laget, som
spiller i eliteserien.

Vårt bidrag til barneidretten

Vi støtter breddeidretten for barn og unge som våre ansatte er brennende engasjert i. Å få barn inn i idretten og i bevegelse er noe av det viktigste vi gjør. Vi spiller stolt på lag med mange barn
som til daglig er ute på isbaner, kunstgress-, løpe- og håndballbaner for å leke, trene og utvikle seg.

Sammen om driften
av Lerduebanen skytesenter

UNION støtter Lerduebanen med midler for
å vedlikeholde, oppgradere og drifte. Sammen legger
vi grunnlaget for god kultur i fine fasiliteter.