union-site

Christian Valdem

Partner / Transactions UNNM

Christian Valdem er partner i UNION Norsk Næringsmegling AS, hvor han jobber som transaksjonsrådgiver. Christian har vært ansatt i UNION siden 2019 og har over 12 års erfaring fra næringseiendom. Tidligere har han jobbet 12 år i Akershus Eiendom som analytiker og senior transaksjonsrådgiver. Christian er utdannet Bachelor of Business Administration ved La Salle, Universitat Ramon Lull i Barcelona.

  • transaksjon
  • Næringsmegling
  • Grønland 70
  • Christian Krohgs gate 6
  • Fornebuveien 5
  • Christian Krohgs gate 60
  • Arnstein Arnebergsvei 30
  • Strømnesåsen