union-site

Erik Røbech

Project director UPM

Erik Røbech leder UNION Project Management AS. Selskapet leverer dokumenterte tjenester i forbindelse med utvikling av næringseiendom. Dette gjelder blant annet tjenester knyttet til rådgivning, prosjektering og prosjektoppfølging.  Røbech har over 25 års erfaring fra eiendomsbransjen med vekt på ledelse, utvikling og rådgivertjenester. Han har tidligere blant annet jobbet i Selmer Furuholmen AS (Skanska), Kåre Hagen Byggelederfirma AS, Thermax AS, Venator AS  og Møller Eiendom AS. Røbech er utdannet bygg- og branningeniør. Branningeniørstudiet ble gjennomført ved Høyskolen i Gjøvik (HiG)

  • Kapitalforvaltning
  • forvalte