union-site

Hege Rebård

Fund administration UEK

Hege Rebård er daglig leder i UNION Investorservice AS og arbeider hovedsakelig med regnskap og rapportering av enkeltinvesteringer i eiendom. Hege arbeider også med konsernrapportering av UNIONs alternative investeringsfond. Hege har vært ansatt i UNION Investorservice AS siden 2014, og er utdannet ved distriktshøyskolen i Bø i Telemark (revisjonsstudiet) og har regnskapsførerautorisasjon fra Finanstilsynet.

  • Kapitalforvaltning