union-site

Henrik Eide Arnesen

Transaction UEK

Henrik Eide Arnesen arbeider hovedsakelig med investering i næringseiendom for UNIONs alternative investeringsfond, UNION Real Estate Fund I og II, og UNION Core Real Estate Fund. Henrik har arbeidet i UNION Eiendomskapital siden 2015, og har tidligere arbeidserfaring fra EY Assurance med fokus på regulerte virksomheter. Henrik er utdannet ved Copenhagen Business School (CBS) med master innenfor finans og strategi.

  • investere
  • Kapitalforvaltning