union-site

Jannecke Vinjum

Head of fund administration UEK

Jannecke Vinjum leder økonomiavdelingen i UNION Eiendomskapital og arbeider hovedsakelig med konsernrapportering for UNION Gruppen og UNIONs alternative investeringsfond, herunder oppfølging og rapportering til investorene. Jannecke har vært ansatt i UNION siden 2009, og er utdannet revisor fra Handelshøyskolen BI og høyere revisorstudiet på NHH.

  • Kapitalforvaltning