union-site

Johan Hamre

Partner / Managing director UEK

Johan Hamre er partner og daglig leder i UNION Eiendomskapital og arbeider hovedsakelig med UNIONs alternative investeringsfond, UNION Real Estate Fund I og II, og UNION Core Real Estate Fund samt forretningsutvikling i UNION Eiendomskapital. Johan har vært ansatt i UNION siden 2007, og har også arbeidet med finansiell og strategisk rådgivning samt M&A i UNION Corporate. Johan har studert økonomi, administrasjon og finans ved Handelshøyskolen BI, samt Real Estate Finance ved University of Amsterdam.

  • investere
  • Kapitalforvaltning