union-site

Kristian Ruud-Nesheim

UPM

Kristian Ruud-Nesheim arbeider som Prosjektleder i UNION Project Management AS. Selskapet leverer dokumenterte tjenester i forbindelse med utvikling av næringseiendom. Dette gjelder blant annet tjenester knyttet til rådgivning, prosjektering og prosjektoppfølging. Kristian har tidligere jobbet i Sparebank1 med forsikring og Merkantilbygg AS med forvaltning og utvikling av boligeiendom. Kristian har studert økonomi og administrasjon ved Høyskolen i Lillehammer og ved Høyskolen i Buskerud.

  • forvalte
  • Kapitalforvaltning