union-site

Malin Flåten Øvrebø

Fund administration UEK

Malin Flåten Øvrebø arbeider hovedsakelig med økonomisk og finansiell oppfølging og rapportering av UNIONs alternative investeringsfond. Malin arbeider også med regnskap og rapportering av prosjektinvestering i eiendom. Malin har master fra handelshøyskolen BI i regnskap og revisjon og er autorisert regnskapsfører. 

  • Kapitalforvaltning