union-site

Malin Flåten Øvrebø

Fund administration UEK

Malin Øvrebø arbeider hovedsakelig med økonomisk og finansiell oppfølging og rapportering av UNIONs alternative investeringsfond til investorer. Malin arbeider også med forvaltning, oppfølging og rapportering av prosjektinvesteringer i eiendom. Malin har master fra handelshøyskolen BI i regnskap og revisjon. Hun er autorisert regnskapsfører og statsautorisert revisor. 

  • Kapitalforvaltning