union-site

Oskar Olafsson

Asset management UEK

Oskar Olafsson arbeider hovedsakelig med eiendomsforvaltning, rapportering og forsikring på de ulike eiendommene. Oskar ble ansatt i august 2017, og har en bachelor i Business Administration med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI.

  • Kapitalforvaltning
  • forvalte