union-site
Logo

Look at that view!


Velkommen til Valle View!

På Valle bygges et moderne cluster som bæres av naturlige elementer. Morgendagens kontorer vil i løpet av forsommeren 2021 ønske velkommen til Valle View! Der blir det mulig å leie inntil  3500 m² i byggets øverste etasjer. 

Med en kombinasjon av naturlige materialer og teknologi passer dette perfekt for selskaper med fremtidsrettede visjoner, både for egen business og for miljøet. Interiøret er røft og moderne, hvor materialer av treverk, betong, og glass blir brukt for å skape en kreativ og engasjerende atmosfære. Disse elementene er også gjenspeilt i uteområdet, hvor nærmeste nabo er Valle Wood – Norges største næringseiendom i massivtre. 

Velg Valle for mobilitet, bærekraft og fleksibilitet. Velg Valle for å møte fremtidens konkurransesituasjon.

Les mer om om de ledige lokalene i Valle View her


Type

Kontor

1 000 - 6 500

Innflytting

Q2 2021

Energimerke

Klasse B (Mørk Grønn) 

Resepsjon

Kantine

Dusj / Garderobe

Gym

FT!

Bli kontaktet av megler

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram