union-site

UNIONs standard markedspakke

Digitalt først - always on

UNION tilbyr en dokumentert markedsførings- og kommunikasjonsprosess for å innhente de riktige leietakerne. UNIONs digitale løsninger er alltid tilgjengelig og oppdatert, og er bygget på en spesialutviklet plattform for digitalisering av salg- og markedsføringsprosesser innen eiendom. En løsning som bygger på det siste av web teknologi, laget for å møte brukerens stadig økende forventninger til kundeopplevelse. Vi har satt sammen en standard pakke som alle eiendommene får. Denne innholder: 


Digital eiendomspresentasjon

Alltid tilgjengelig, alltid oppdatert
Med digital visning er informasjon om eiendom og lokaler alltid tilgjengelig og oppdatert, for både utleier, megler og potensielle leietakere. Å sende en link fremfor en fil tillater at prospektene enklere kan deles og åpnes. Optimalisert for alle digitale flater, blir opplevelsen av prospektene like god på mobil som på store monitorer. Dette gir en bedre kundeopplevelse.

Et bærekraftig valg
Som et viktig ledd i moderniseringen av enhver bedrift står bærekraften. Med økt grad av digitalisering og mindre grad av unødvendig papirbruk er du en bidragsyter til et renere og mer bærekraftig næringsliv, samtidig som du forbedrer ditt produkt.

Teknologien bak
UNIONs digitale løsninger er bygget på en spesialutviklet plattform for digitalisering av salg- og markedsføringsprosesser innen eiendom. Vår løsning bygger på det siste av webteknologi og møter brukerens stadig økende forventninger til brukeropplevelse. Plattformen genererer automatisk en trykklar PDF.

Forlenget levetid gir mer verdi
Det digitale prospektet kan enkelt flyttes til et eget domene etter at eiendommen er ferdig utleid. Prospektet kan også utvides til å støtte forvaltningstjenester som nyhetsbrev og passordbeskyttede sider for leietakere. På denne måten kan prospektet enkelt gjøres om til eiendommens informasjonspunkt for både leietakere og interessenter. Å flytte prospektet til en egen nettside med eget domene er gratis. Den eneste kostnaden er månedlig drift og hosting.

UNIONS digitale eiendomspresentasjon koster kr. 10 000,- ex. 

Digitale kanaler og distribusjon

Markedsplasser
Eiendommen blir publisert på på union.no/ledige lokaler og finn.no ved landsering.

Nettavis
For å generere trafikk til eiendommen, ligger den i en karusell på nye finansavisen.no på toppbanner. 

SOME
Eiendommen markedsføres i UNIONs sosiale mediekanaler;
Facebook, Instagram og LinkedIn.

Distribusjon til disse digitale kanalene faktureres med kr. 10 000,- eks. mva per oppstart av hvert kvartal.