union-site

KapitalforvaltningInvestere i eiendom?

- Velg en eiendomsspesialist

UNION er en lokal kapitalforvalter i eiendomsmarkedet i Norge, etablert i 2004. Vi har tillatelse fra Finanstilsynet til å forvalte alternative investeringsfond (AIF). Vi investerer kapital på vegne av pensjonskasser, store institusjoner og profesjonelle investorer. Våre tjenester inkluderer kapital- og eiendomsforvaltning.

Vi forvalter en portefølje av eiendomsfond med verdi på 21 milliarder med ulike risikoprofiler og avkastningsmål. Vi tar helhetlig ansvar for alle fagområder i våre fondsmandater, herunder kjøp, drift, kommersiell og teknisk forvaltning, utvikling og salg av eiendom. 


Segmenter

Artboard 24

Investert
siden 2004

Gjennomført over
300 transaksjoner 

Transaksjonsverdi
70 milliarder 

Grundig investeringsprosess

Som sentral aktør i eiendomsmarkedet har vi svært god oversikt over bevegelsene i markedet. I kombinasjon med innsamling av data over lang tid, markedsinnsikt og et dyktig investeringsteam gir dette et godt utgangspunkt for å finne attraktive investeringsobjekter. 
De siste årene har vi analysert over 1 000 eiendommer, og nøye valgt ut eiendommer til fondene våre. Det er en trygghet for deg som investor at vi involverer alle fagfelt når vi gjør nye investeringer. På den måten får vi svært god oversikt over eiendommens tekniske, markedsmessige og kommersielle egenskaper.Merverdi gjennom aktiv eiendomsforvaltning

Vi tar helhetlig ansvar for alle fagområder i våre fondsmandater. Vårt team har bygget opp egne systemer knyttet til kjøp, drift, forvaltning, utvikling og salg av eiendom. Vår erfaring fra flere hundre eiendommer på tvers av segmenter i hele Norge gjør oss i stand til å drifte og forvalte effektivt og profesjonelt. Derfor optimaliserer vi verdiene i våre eiendommer fra de erverves til de avhendes. Vårt forvaltningsteam har kontorer i Oslo og Stavanger. Personlig investoroppfølging

Vårt investor relations team er en viktig sparringspartner gjennom hele investeringsprosessen.

Fondsadministrasjons teamet rapporterer kommersielt og finansielt hver kvartal i UNIONs investorportal. 

Vi avholder et årlig investormøte for investorene. Dette er et faglig og sosialt fora for å bli bedre kjent med menneskene i UNION, eiendommene i fondene og vårt investor nettverk.