union-site

Næringsmegling


Din partner på utleie- og transaksjonsrådgivning

UNION har 38 års erfaring i markedet for næringseiendom i Norge. Våre tjenester inkluderer rådgivning ved utleie og salg av næringseiendom og strategisk rådgivning innen segmentene kontor, handel, logistikk/ lager, utviklingsprosjekter, tomter og hotell. Gjennom bredden og dybden i kompetansen vår, bygger vi tillit og skaper verdier for våre oppdragsgivere som er alle typer aktører innen næringseiendom, herunder eiendomsselskaper, finansielle aktører, pensjonskasser og livselskaper, utviklere, private investorer og internasjonale aktører. 


Artboard 24

Etablert i
1984

Transaksjonsvolum 2021
7,5 mrd

Antall leiekontrakter 2021
65