union-site

Analyse

- Skap verdi av vår innsikt


Fundamentet for vår rådgivning

UNIONs analyseavdeling er et av landets ledende analysemiljøer innen næringseiendom. Vi utarbeider analyser, prognoser og rapporter for eiendomsmarkedet i Norge.  Nøkkelen til gode analyser er sterk faglig kompetanse i kombinasjon med svært god tilgang på informasjon. Vi er et  komplett eiendomshus, med lang tilstedeværelse og mange kontaktpunkter i markedet. Derfor kan vi oversette data til innsikt for å forstå dynamikken i områder, eiendommer og mennesker. Komplett database som dekker: 

Transaksjons- og leiemarkedet

Segmenter

Norges største byer

Finansiering