union-site

Skaper verdier av eiendom

UNION er en av Norges ledende eksperter på næringseiendom, som skaper verdier for eiere, oppdragsgivere og samfunnet på en ansvarlig måte. Vi tilbyr tjenester innen kapitalforvaltning, næringsmegling og analyse.Hold deg oppdatert på markedet for næringseiendom på M2

PRIME YIELD

4,50%

SEKUNDÆR YIELD

6,25%

LEDIGHET

5,70%

TRANSAKSJONSVOLUM

28,2 mrd.

Ukesnytt


Ukesnytt er en oppsummering av siste ukes bevegelser i markedet for næringseiendom. Sakene er kategorisert etter geografi og segment,
og man kan enkelt skille mellom saker som omhandler transaksjoner, leiemarkedet og makro.

 • čakč 18. b. 2023

  Siste nytt fra eiendomsmarkedet

  Technopolis Holding har signert en leiekontrakt med ECIT i Profilbygget (Rolfsbuktveien 2) på Fornebu. Selskapet sitter fra før i nabobygget, og ønsker nå å utvide kontorarealet og flytte hovedkontoret til Profilbygget.

 • čakč 18. b. 2023

  Norges Bank: Bedriftene i regionalt nettverk forventer økt aktivitet i tredje kvartal, men en avtagende vekst mot vinteren. Samtidig rapporterer bedriftene om redusert lønnsomhet i tredje kvartal, sammenlignet med samme tid i fjor. Bedriftene venter en lønnsvekst på 5,4 prosent i år og 4,6 prosent til neste år.

 • čakč 18. b. 2023

  Den europeiske sentralbanken (ECB) besluttet å øke innskuddsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,0 prosent på rentemøtet torsdag 14. september. Renten er nå på sitt høyeste nivå noensinne, etter å ha blitt hevet fra -0,5 til 4,0 prosent i løpet av de siste 14 månedene. I sentralbankens oppdaterte inflasjonsanslag anslås en inflasjon på 5,6 prosent i inneværende år og 3,2 prosent i 2024.

 • čakč 18. b. 2023

  SSB: Byggekostnadsindeksen for boliger økte med 3,3 prosent i august, sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen i materialkostnadene var på 2,9 prosent, mens arbeidskraften ble 4,7 prosent dyrere i perioden.

 • čakč 11. b. 2023

  Siste nytt fra eiendomsmarkedet

  Bane Nor Eiendom har kjøpt Jernkroken 16 i Groruddalen i Oslo av Toten Transport. Lagereiendommen er på 9 900 m2 og er utleid til blant annet selger, Inter Marked og Ferskt og Grønt Engros.

 • čakč 11. b. 2023

  NREP og Midgard Partners har kjøpt Stanseveien 2 på Kalbakken i Oslo av Vinderen Holding. Kombinasjonseiendommen er på 4 400 m2 og har en årlig inntekt på om lag MNOK 5.

 • čakč 11. b. 2023

  En club deal tilrettelagt av Clarksons Project Finance har kjøpt Bergemoveien 42 i Grimstad for MNOK 46 av IKM Eiendom. Eiendommen er på 9 600 m2 og utleid til Smaken av Grimstad.

 • čakč 11. b. 2023

  Asp Eiendom har kjøpt Årnes Næringspark (Folmovegen 15, 52 og 54) i Årnes av Waagan Holding. Eiendommen er utleid til blant annet Ullensaker Ved AS.

 • čakč 11. b. 2023

  SSB: Konsumprisindeksen (KPI) i Norge steg med 4,8 prosent fra august 2022 til august 2023. Tolvmånedersveksten er på nivå med april i fjor, og er 1,1 prosent lavere enn det Norges Bank forventet i tredje kvartal. Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) steg 6,3 prosent i samme periode.

 • čakč 11. b. 2023

  Eiendom Norge: På landsbasis falt boligprisene med 0,6 prosent i august, korrigert for sesongvariasjoner. Så langt i år har prisene på boliger i landet steget 5,7 prosent. I hovedstaden falt boligprisene 1,4 prosent, korrigert for sesongvariasjoner. Les mer her.

 • čakč 11. b. 2023

  SSB: Veksten i BNP Fastlands-Norge blir 1,0 prosent i år og 1,7 prosent til neste år, ifølge oppdaterte prognoser. Samtidig venter SSB at veksten i konsumprisindeksen (KPI) blir 5,8 og 4,0 prosent i henholdsvis 2023 og 2024.

 • čakč 4. b. 2023

  Siste nytt fra eiendomsmarkedet

  Wahl Eiendom har kjøpt Rådhusgata 30 i Kvadraturen i Oslo av Signatur Eiendom. Kontoreiendommen ligger mellom Gamle Rådhus og Rådhusgata 30B, som allerede er eid av Wahl.

 • čakč 4. b. 2023

  Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har solgt en utviklingstomt på 106 mål i umiddelbar nærhet til Letohallen, langs E6 i Eidsvoll kommune. Kjøperne er Leto Eiendom og Multiflora Eiendom, og avtalt kjøpesum er MNOK 117. Salget betinger godkjenning fra Oslo bystyre.

 • čakč 4. b. 2023

  Et syndikat tilrettelagt av Fearnley Securities har kjøpt Kjøita 18 i Kristiansand av et syndikat tilrettelagt av Arctic Securities. Eksisterende leietaker, Å Energi, er ventet å flytte ut med sine 400 ansatte når K14 står ferdig i mai 2025. 

 • čakč 4. b. 2023

  Svenske Logistic Contractor har inngått en opsjon på kjøp av ytterligere 191 mål næringstomt på Holmenga i Eidsvoll av Olav Dahlen. Selskapet eier fra før 450 mål i samme område.


UNION nyheter

1


Ledige lokaler

1

Møt våre ansatte

Vi er femti engasjerte, etterrettelige og kreative eiendomsspesialister som ønsker å gi et verdifullt bidrag til markedet vi er del av.