union-site

Skaper verdier av eiendom

UNION er en av Norges ledende eksperter på næringseiendom og boligutvikling, som skaper verdier for eiere, oppdragsgivere og samfunnet på en ansvarlig måte. Vi tilbyr tjenester innen kapitalforvaltning, næringsmegling, kreditt til næringseiendom og analyse.Hold deg oppdatert på markedet for næringseiendom på M2

PRIME YIELD

4,75%

SEKUNDÆR YIELD

6,50%

LEDIGHET

6,50%

TRANSAKSJONSVOLUM

31,5 mrd.

Ukesnytt


Ukesnytt er en oppsummering av siste ukes bevegelser i markedet for næringseiendom. Sakene er kategorisert etter geografi og segment,
og man kan enkelt skille mellom saker som omhandler transaksjoner, leiemarkedet og makro.

 • 18. juni 2024

  Storebrand Livsforsikring har kjøpt K8 (Knud Holms gate 8) i Stavanger sentrum av Base Property for i underkant av NOK 1,1 mrd. Det nylig ferdigstilte høyhuset er på 15 000 m2 fordelt på 16 etasjer. Misjonskirken eier for øvrig en seksjon i bygget som ikke er en del av transaksjonen.

 • 18. juni 2024

  Entra har signert en tiårig leieavtale på 10 000 m2 med Oslo kommune i Brynsengfaret 6 i Oslo. Vann- og avløpsetaten flytter inn høsten 2025.

 • 18. juni 2024

  SSB: Veksten i BNP Fastlands-Norge ventes å bli 0,5 prosent i år, 2,4 prosent i 2025 og 2,9 prosent i 2026, ifølge oppdaterte prognoser. Videre legger SSB til grunn at styringsrenten kuttes med 0,25 prosent.

 • 17. juni 2024

  Dette har vi lest den siste uken

  Det er ikke bare i Norge at boligmarkedet virker motstandsdyktig mot renteøkningene. Ifølge The Economist var globale boligpriser (ekskludert Kina) 3 prosent høyere i april sammenlignet med 12 måneder før. I USA er misligholdsraten av boliglån rekordlav på 1,7 prosent. Til sammenligning var misligholdsraten 11 prosent på høyden av finanskrisen.

 • 17. juni 2024

  Siste nytt fra eiendomsmarkedet

  KMC Properties ASA har fusjonert med svenske Logistea AB. Det fusjonerte selskapet børsnoteres i Stockholm og får navnet Logistea. Dagens aksjonærer i KMC får en eierandel på 49 prosent i det nye selskapet. Logistea blir med det et av de største logistikkselskapene i Norden med 145 eiendommer med en samlet eiendomsverdi på SEK 13,1 mrd. og årlig leieinntekt på om lag MSEK 950.

 • 17. juni 2024

  Storebrand Livsforsikring har kjøpt K8 (Knud Holms gate 8) i Stavanger sentrum av Base Property for i underkant av NOK 1,1 mrd. Det nylig ferdigstilte høyhuset er på 15 000 m2 fordelt på 16 etasjer.  Misjonskirken eier for øvrig en seksjon i bygget som ikke er en del av transaksjonen.

 • 17. juni 2024

  Pellerin har kjøpt Aspelin Ramms halvdel av Clarion Hotel The Edge i Tromsø, og blir dermed eneeier. Hotellet består av 290 rom.

 • 17. juni 2024

  Scandinavian Property Group (SPG) har kjøpt en detaljregulert tomt på Stovner i Oslo der det skal utvikles om lag 240 boliger. Tomten ligger i tilknytning til Stovner T-banestasjon.

 • 17. juni 2024

  Estate Nyheter: Bauda har kjøpt en tomt på 55 mål i Fiskumparken i Øvre Eiker av Vestaksen Eiendom. Bauda går i gang med oppføring av et anlegg på 5 100 m2 som skal stå ferdig våren 2025.

 • 17. juni 2024

  Prisma Eiendom har kjøpt det siste boligfeltet som skal bygges i Rosenvinge Park i Moss av Enata Eiendom. Det skal utvikles mellom 20 og 30 boliger på feltet.

 • 17. juni 2024

  Entra har signert en tiårig leieavtale på 10 000 m2 med Oslo kommune i Brynsengfaret 6 i Oslo. Vann- og avløpsetaten flytter inn høsten 2025.

 • 17. juni 2024

  SSB: Veksten i BNP Fastlands-Norge ventes å bli 0,5 prosent i år, 2,4 prosent i 2025 og 2,9 prosent i 2026, ifølge oppdaterte prognoser. Videre legger SSB til grunn at styringsrenten kuttes mot slutten av året.

 • 10. juni 2024

  Siste nytt fra eiendomsmarkedet

  Slate Asset Management har kjøpt World Seafood Center på Gardermoen av Oslo Airport City for NOK 1,34 mrd. Sjømatsenteret er på 55 000 m2 og er blant annet utleid til MOWI.

 • 10. juni 2024

  Et syndikat tilrettelagt av Pareto Securities har kjøpt Snekkervegen 7-13 i Lillehammer for MNOK 180 av et syndikat tilrettelagt av Fearnley Securities. Handelseiendommen er utleid til blant annet Europris og Jula. 

 • 10. juni 2024

  Estate Nyheter: SBK Eiendom har solgt Harald Hårfagres gate 12 på Marienlyst i Oslo til Urban Bolig for MNOK 130. Eiendommen består av 23 utleieleiligheter.


UNION nyheter


Ledige lokaler

1

Møt våre ansatte

Vi er femti engasjerte, etterrettelige og kreative eiendomsspesialister som ønsker å gi et verdifullt bidrag til markedet vi er del av. 

Tap to interact