union-site

Et komplett eiendomshus


I UNION skaper vi verdier av eiendom. Med kunnskap og innsikt leverer dedikerte spesialister målbare resultater innen kapitalforvaltning, næringsmegling og analyse.

Vårt mål er å være den foretrukne eiendomspartneren for investorer, gårdeiere, leietakere og samarbeidspartnere. Vi gir oss aldri!

Siden 1984 har langsiktig og bærekraftig drift vært en forutsetning for alt vi foretar oss. UNION sikrer verdiskapning med utgangspunkt i UNIONs verdigrunnlag. Ved å være engasjerte, vise etterrettelighet og tenke kreativt gir vi ett verdifullt bidrag til markedet vi er del av. I dag og i morgen. UNION - skaper verdier av eiendom.


Nyheter